หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 204/27

  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗

  ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลที่ใช้ในการประกวดราคา

  ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1 และ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ

  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  ประกาศโรงเรยนและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ)

  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

  ประกาศ-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหารหอประชุม 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป้นโรงพ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป