.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 
 
 
 
 
 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข่าวการศึกษาต่อ 
ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา) ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประกาศ การพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประกาศ การรับสมัครโควตาและสมัครสอบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประกาศ มอบทุนการศึกษา โครงการ"ทุนประวัติรุ่งเรือง" ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์(AI) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์(AI) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 

 

นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

 
 
 
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.227.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,799,392
 
.
.
Tel : .  Fax : .
Email : .