หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) แผนการเรียนแพทย์ครบวงจร - อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2563อ่านรายละเอียดคลิก<<< 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2563 >>>อ่านรายละเอียดคลิก<<< 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 >>>อ่านรายละเอียดคลิก<<< 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ประจำปีการศึกษา 2563 >>>อ่านรายละเอียดคลิก<<< 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว 
      เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว  
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
       เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับดำเนินการทดสอบปฏิบัติงานและประเมินความเหมาะสมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
       เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับดำเนินการทดสอบปฏิบัติงานและประเมินความเหมาะสมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้

ชมภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นี่