หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

--------------------------------------------------------------------    

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหารหอประชุม 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป้นโรงพลศึกษา 
      ประกาศ-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหารหอประชุม 101ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป้นโรงพลศึกษา
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น 
       ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น คลิก
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้